🏆 CÁCH LÀM️ 🏆

📌 Xem VIDEO Giới thiệu về LiveGood.com

📌 Tìm hiểu về chính sách hoa hồng 

📌 Tìm hiểu cách đăng ký tham gia 

📌 Chia sẻ LiveGood đến với những người bạn biết và hướng dẫn họ làm giống bạn.


Chi tiết chính sách hoa hồng xem tại đây 
Thông tin người bảo trợ - hướng dẫn bạn : 

Chia sẻ thông tin LIVEGOOD đến những người mình quen biết để họ tham gia vào hệ thống và được mua hàng giá rẻ